Home - Chovatelská stanice Kní-york

Výstavy »

Získané championáty

INTERCHAMPION  -  23x
1.   Armando Mario Della Quattrocento
2.   Antoanett Queen Wheaten Darling
3.   Omar Wheaten vom Wolfshorst
4.   Adriennka Softík Kní-York
5.   Barbara Bush Kní-York
6.   Daymonn Soft Kní-York
7.   Diana Ross Kní-York
8.   Elisabeth Taylor Kní-York
9.   Eiminka Soft Kní-York
10. Falkonn Soft Kní-York
11. Ferarri Soft Kní-York
12. Kenny Kenvelo Kní-York
13. Lovely Sonny Kní-York
14. Nice Monique Kní-York
15. New Star Nessy Kní-York
16. Bon Aquarel Zorro
17. Kiss Me Keissy Kní-York
18. Pettite Patricia Kní-York
19. Possible Rossalie Kní-York
20. House of Softy Orlando
21. Quality Quatro Kní-York
22. U Wish Irish Oudrey Kní-York
23. Valentino VIP Kní-York
24. Oreiro Nathalie Kní-York - čekatel


CHAMPION ČR  -  30x
1. Armando Mario Della Quattrocento
2. Antoanett Queen Wheaten Darling
3. Omar Wheaten vom Wolfshorst
4. Adriennka Softík Kní-York
5. Aurinnka Softík Kní-york
6. Barbara Bush Kní-york
7. Claudia Soft Kní-york
8. Daymonn Soft Kní-york
9. Diana Ross Kní-york
10.Elisabeth Taylor Kní-York
11.Eiminka Soft Kní-york
12.Falkonn Soft Kní-york
13.Ferarri Soft Kní-york
14.Fanchitta Soft Kní-york
15.Harrison Ford Kní-York
16.Indiann Jones Kní-York
17.Kiss Me Keissy Kní-York
18.Kenny Kenvelo Kní-York
19.Lovely Sonny Kní-York
20.Nice Monique Kní-York
21.New Star Nessy Kní-York
22.Nick Nolte Kní-York
23.Possible Rosalie Kní-York
24.Petite Patricia Kní-York
25. Bon Aquarel Zorro
26. Oreiro Nathalia Kní-York
27. House of Softy Orlando
28. Quality Quatro Kní-York
29. U Wish Irish Oudrey Kní-York
30. Walker Jonny Kní-York

JUNIOR CHAMPION ČR  -  26x
1. Armando Mario Della Quattrocento
2. Antoanett Queen Wheaten Darling
3. Aurinnka Softík Kní-york
4. Barbara Bush Kní-york
5. Claudia Soft Kní-york
6. Daymonn Soft Kní-york
7. Diana Ross Kní-york
8. Elisabeth Taylor Kní-York
9. Eiminka Soft Kní-york
10.Falkonn Soft Kní-york
11.Fanchitta Soft Kní-york
12.Fidorrka Soft Kní-york
13.Harrison Ford Kní-york
14.Kiss Me Keissy Kní-York
15.Kenny Kenvelo Kní-York
16.Keep Smiling Kní-York
17.Lovely Sonny Kní-York
18.Nice Monique Kní-York
19.Nick Nolte Kní-York
20.New Star Nessy Kní-York
21.Bon Aquarel Zorro
23.Possible Rosalie Kní-York
24.Petite Patricia Kní-York
25. House of Softy Orlando
26. U Wish Irish Oudrey Kní-York

GRAND CHAMPION ČESKA- Č 9x

1. Armando Mario Della Quattrocento
2. Elisabeth Taylor Kní-York
3. Kiss Me Keissy Kní-York
4. Lovely Sonny Kní-York
5. Barbara Bush Kní-york
6. Bon Aquarel Zorro
7. Nice Monique Kní-York
8. House of Softy Orlando
9. U Wish Irish Oudrey Kní-York

 

 

CHAMPION ČMKU- Č 5x
1. Bon Aquarel Zorro
2. Armando Mario Della Quattrocento 
3.  Lovely Sonny Kní-York
4.  House of Softy Orlando
5. 
U Wish Irish Oudrey Kní-York


CHAMPION SR  -  26x
1. Armando Mario Della Quattrocento
2. Antoanett Queen Wheaten Darling
3. Omar Wheaten vom Wolfshorst
4. Adriennka Softík Kní-York
5. Barbara Bush Kní-york
6. Bertolucci Soft Kní-york
7. Cinssana Soft Kní-york
8. Daymonn Soft Kní-york
9. Diana Ross Kní-york
10.Elisabeth Taylor Kní-York
11.Falkonn Soft Kní-york
12.Ferarri Soft Kní-York
13.Indiann Jones Kní-York
14.Kiss Me Keissy Kní-York
15.Kenny Kenvelo Kní-York
16.Lovely Sonny Kní-York
17.Nice Monique Kní-York
18.New Star Nessy Kní-York
19.Norman Noel Kní-York
20.Bon Aquarel Zorro
21.Possible Rossalie Kní-York
22.Petite Patricia Kní-York
23.Rihanna Rea Kní-York
24.House of Softy Orlando 
25. Quality Quatro Kní-York
26. U Wish Irish Oudrey Kní-York

PUPPY CHAMPION SR  -  1x
1. Aireen Kní-York White Amber

JUNIOR CHAMPION SR  -  21x
1. Armando Mario Della Quattrocento
2. Antoanett Queen Wheaten Darling
3. Barbara Bush Kní-york
4. Bertolucci Soft Kní-york
5. Cinssana Soft Kní-york
6. Daymonn Soft Kní-york
7. Diana Ross Kní-york
8. Elisabeth Taylor Kní-York
9. Esmeralda Soft Kní-york
10.Falkonn Soft Kní-york
11.Charlie Chaplin Kní-York
12.Indiann Jones Kní-York
13.Kiss Me Keissy Kní-York
14.Lovely Sonny Kní-York
15.Nice Monique Kní-York
16.Normann Noel Kní-York
17. Bon Aquarel Zorro
18. Rihanna Rea Kní-York
19. House of Softy Orlando
20. Timothy Tim Kní-York
21. U'Wish Irish Oudrey Kní-York

 

GRAND CHAMPION SLOVENSKA - SR  11x
1. Antoanett Queen Wheaten Darling
2. Armando Mario Della Quattrocento
3. Barbara Bush Kní-york
4. Daymonn Soft Kní-york
5. Elisabeth Taylor Kní-York
6. Kiss Me Keissy Kní-York
7. Lovely Sonny Kní-York
8. Nice Monique Kní-York
9. Bon Aquarel Zorro
10. House of Softy Orlando
11. U Wish Irish Oudrey Kní-York 

SHOW CHAMPION SLOVENSKA - SR  3x
1. House of Softy Orlando
2. Lovely Sonny Kní-York
3. U Wish Irish Oudrey Kní-York

SUPER SHOW CHAMPION SLOVENSKA - SR  3x
1. House of Softy Orlando
2. Lovely Sonny Kní-York
3. U Wish Irish Oudrey Kní-York

CHAMPION SKJ  SLOVENSKA - SR  3x
1. House of Softy Orlando
2. Lovely Sonny Kní-York
3. U Wish Irish Oudrey Kní-York
 

VETERAN CHAMPION POLSKA - PL -  2x
1. Armando Mario Della Quattrocento
2. Lovely Sonny Kní-York

VETERAN CHAMPION SLOVENSKA - SR  -  5x
1. Antoanett Queen Wheaten Darling
2. Barbara Bush Kní-York
3. Elisabeth Taylor Kní-York
4. Armando Mario Della Quattrocento
5. Lovely Sonny Kní-York

VETERAN CHAMPION RAKOUSKA - A  -  5x
1. Antoanett Queen Wheaten Darling
2. Barbara Bush Kní-York
3. Elisabeth Taylor Kní-York
4. Armando Mario Della Quattrocento
5. Lovely Sonny Kní-York

    VETERAN CHAMPION ČESKA - CZ  -  5x
1. Antoanett Queen Wheaten Darling
2. Barbara Bush Kní-York
3. Elisabeth Taylor Kní-York
4. Armando Mario Della Quattrocento
5. Lovely Sonny Kní-York

CLUB VETERAN CHAMPION ČESKA - CZ  -  2x
1. Armando Mario Della Quattrocento
2. Lovely Sonny Kní-York

CLUB VETERAN CHAMPION SLOVENSKA - SK  -  2x
1. Armando Mario Della Quattrocento 
2. Lovely Sonny Kní-York

VETERAN CHAMPION SLOVENIJE - SLO - 2x
1. Barbara Bush Kní-York
2. Elisabeth Taylor Kní-York

    CHAMPION POLSKA - PL  -  26x
1. Armando Mario Della Quattrocento
2. Antoanett Queen Wheaten Darling
3. Omar Wheaten vom Wolfshorst
4. Aschinnta Softík Kní-york
5. Adriennka Softík Kní-York
6. Barbara Bush Kní-york
7. Daymonn Soft Kní-york
8. Diana Ross Kní-york
9. Elisabeth Taylor Kní-York
10.Ferarri Soft Kní-York
11.Cheirynn Chelssy Kní-York
12.Champion Charlon Kní-York 
13.Iryss I love Kní-York
14.Iness Inouschka Kní-york 
15. Janett Jacson Kní-York
16. Kiss Me Keissy Kní-York
17.Lovely Sonny Kní-York

18.Kenny Kenvelo Kní-York
19.Bon Aquarel Zorro
20.Possible Rosalie Kní-York
21.Nice Monique Kní-York
22.Michell Ellen Kní-York
23.Oreiro Nathalia Kní-York
24.House of Softy Orlando
25.Quality Quatro Kní-York
26. U Wish Irish Oudrey Kní-York

 


   JUNIOR CHAMPION POLSKA - PL  - 17x
1. Armando Mario Della Quattrocento
2. Antoanett Queen Wheaten Darling
3. Aschinnta Softík Kní-York
4. Barbara Bush Kní-york
5. Daymonn Soft Kní-york
6. Elisabeth Taylor Kní-York
7. Guardeann Geronn Kní-york
8. Cheirynn Chelssy Kní-York
9. Champion Charlonn Kní-York
10.Iryss Ilove Kní-York
11.Janett Jackson Kní-York
12. Kiss Me Keissy Kní-York
13.Lovely Sonny Kní-York
14.Bon Aquarel Zorro
15.House of Softy Orlando
16. U Wish Irish Oudrey Kní-York
17. Yuliano Yustin Kní-York   KLUBOVÝ ŠAMPION SKCHT - SR  -  16x
1. Armando Mario Della Quattrocento
2. Antoanett Queen Wheaten Darling
3. Omar Wheaten vom Wolfshorst
4  Adriennka Softík Kní-York
5. Barbara Bush Kní-york
6. Bertolucci Soft Kní-york
7. Daymonn Soft Kní-york
8. Elisabeth Taylor Kní-York
9. Falkonn Soft Kní-York
10.Kiss Me Keissy Kní-York
11.Lovely Sonny Kní-York
12. Bon Aquarel Zorro
13. Nice Monique Kní-York
14. Possible Rossalie Kní-York
15. House of Softy Orlando
16. U Wish irish Oudrey Kní-York 

KLUBOVÝ ŠAMPION MLADÝCH SKCHT  -  16x
1. Armando Mario Della Quattrocento
2. Antoanett Queen Wheaten Darling
3. Barbara Bush Kní-york
4. Bertolucci Soft Kní-York
5. Cinssana Soft Kní-york
6. Daymonn Soft Kní-york
7. Diana Ross Kní-york
8. Elisabeth Taylor Kní-York
9. Esmeralda Soft Kní-york
10.Falkonn Soft Kní-york
11.Kiss Me Keissy Kní-York
12.Lovely Sonny Kní-York
13.Bon Aquarel Zorro
14. House of Softy Orlando
15. Timothy Tim Kní-York
16. U' Wish Irish Oudrey Kní-York

 

KLUBOVÝ ŠAMPION KCHT - ČR  -  9x
1.Antoanett Queen Wheaten Darling
2.Armando Mario Della Quattrocento
3. Barbara Bush Kní-York
4.Elisabeth Taylor Kní-York

5.Falkonn soft Kní-York
6.Kiss Me Keissy Kní-York
 
7.Lovely Sonny Kní-York
8.House of Softy Orlando
9. U Wish irish Oudrey Kní-York   KLUBOVÝ ŠAMPION MLADÝCH KCHT  -  7x
1. Fidorrka Soft Kní-york
2. Armando Mario Della Quattrocento
3. Kiss Me Keissy Kní-York
4. Kenny Kenvelo Kní-York
5. Lovely Sonny Kní-York
6.Bon Aquarel Zorro
7. U Wish Irish Oudrey Kní-York

KLUBOVÝ ŠAMPION RAKOUSKA - A  -  11x
1. Barbara Bush Kní-York
2. Elisabeth Taylor Kní-York
3. Armando Mario Della Quattrocento
4. Kiss Me Keissy Kní-York
5. Lovely Sonny Kní-York
6. Nice Monique Kní-York
7. New Star Nessy Kní-York
8. Magdalena Funny Kní-York
9. Possible Rosalie Kní-York
10. Bon Aquarel Zorro
11. House of Softy Orlando

AUSTRIAN DOUBLE CHAMPION - A  -  2x
1. Elisabeth Taylor Kní-york
2. Armando Mario Della Quattrocento

 

CHAMPION RAKOUSKA - A  -  16x

1.Armando Mario Della Quattrocento
2.Barbara Bush Kní-york
3.Eiminka Soft Kní-York
4.Elisabeth Taylor Kní-York
5.Falkonn Soft Kní-York
6.Kiss Me Keissy Kní-York
7. Lovely Sonny Kní-York
8. Nice Monique Kní-York
9. New Star Nessy Kní-York
10. Magdalena Funny Kní-York
11. Possible Rosalie kní-York
12. Bon Aquarel Zorro
13. House of Softy Orlando
14. Quality Quatro Kní-York
15. U Wish Irish Oudrey Kní-York 
16. Valentino VIP Kní-York 

JUNIOR CHAMPION RAKOUSKA - A  -  9x
1. Armando Mario Della Quattrocento
2. Daymonn Soft Kní-york
3. Elisabeth Taylor Kní-York
4. Kiss Me Keissy Kní-York
5. Magdalena s Funny Kní-york
6. Nice Monique Kní-York
7. New Star Nessy Kní-York
8. House of Softy Orlando
9. U Wish Irish Oudrey Kní-York

 

    CHAMPION NĚMECKA - D  -  1x
1. Falkonn Soft Kní-york

 

CHAMPION CHORVATSKA - HR  -  6x
1. Barbara Bush Kní-york
2. Elisabeth Taylor Kní-York
3. Armando Mario Della Quattrocento
4. Lovely Sonny Kní-York
5. Nice Monique Kní-York
6. House of Softy Orlando

 

JUNIOR CHAMPION CHORVATSKA - HR  -  3x
1. Nice Monique Kní-York
2. Valentino VIP Kní-York
3. House of Softy Orlando

VETERAN CHAMPION CHORVATSKA - HR  -  1x
1. Lovely Sonny Kní-york

CHAMPION  SRBSKA - SCG - 4x
1. Indiann Jones Kní-York
2. Lovely Sonny Kní-York
3. Armando Mario Della Quattrocento
4. Quality Quatro Kní-York

 

CHAMPION  SLOVENIJE - SLO - 5x
1. Armando Mario Della Quattrocento
2. Elisabeth Taylor Kní-York
3. Lovely Sonny Kní-York
4. Nice Monique Kní-York
5. House of Softy Orlando

 

CLUB CHAMPION SLOVENIJE - SLO - 2x
1. Armando Mario Della Quattrocento
2. Elisabeth Taylor Kní-York
3. House of Softy Orlando

CHAMPION  ROMANIA - RO - 5x
1. Iryss Ilove Kní-York
2. Armando Mario Della Quattrocento
3. Lovely Sonny Kní-York
4. Petitte Patricia Kní-York
5. Valentino VIP Kní-York

JUNIOR CHAMPION  ROMANIA - RO - 3x
1. House of Softy Orlando
2. Vanessa May Kní-York
3. Valentino VIP Kní-York

CLUB CHAMPION ROMANIA - RO - 2x
1. Armando Mario Della Quattrocento
2. Lovely Sonny Kní-York

GRAND CHAMPION  ROMANIA - RO - 2x
1. Lovely Sonny Kní-York
2. Petitte Patricia Kní-York

JUNIOR CHAMPION MAĎARSKA - H  -  3x
1. Charlie Chaplin Kní-York
2. Nice Monique Kní-York
3. Valentino VIP Kní-York

CHAMPION MAĎARSKA - H  -  7x
1. Armando Mario Della Quattrocento
2. Lovely Sonny Kní-York
3. Nice Monique Kní-York
4. Elisabeth Taylor Kní-York
5. House of Softy Orlando
6. Valentino VIP Kní-York
7. Petite Patricia Kní-York

GRAND CHAMPION  MAĎARSKA - H - 2x
1. Nice Monique Kní-York
2. Petite Patricia Kní-York

JUNIOR CHAMPION HOLANDSKA - NL  -  1x
1. Trending Topic Kní-York

CHAMPION HOLANDSKA - NL  -  3x
1. Trending Topic Kní-York
2. Armando Mario Della Quattrocento
3. House of Softy Orlando

CHAMPION ŠPANĚLSKA - ESP  -  1x
1. Tristan Tobias Kní-York

JUNIOR CHAMPION IRSKA - IRL  -  1x
1. Tristan Tobias Kní-York

JUNIOR CHAMPION LUXEMBURSKA - LUX  -  1x
1. Lovely Sonny Kní-York

JUNIOR CHAMPION SLOVENIA - SLO - 3x
1. Bon Aquarel Zorro
2. Nice Monique Kní-York
3. House of Softy Orlando

JUNIOR CHAMPION ESTONIA - EST - 1x
1. Orlando For Tulli Kní-York

JUNIOR CHAMPION LITVY - LTV - 1x
1. Orlando For Tulli Kní-York

JUNIOR CHAMPION BALTU - BALT - 1x
1. Orlando For Tulli Kní-York

CHAMPION MONTENEGRA + CERNA GORA - 4x
1. Ich. Armando Mario Della Quattrocento
2. Ich. Lovely Sonny Kní-York
3. Ich. Quality Quatro Kní-York
4. Ich. Petite Patricia Kní-York

CHAMPION MACEDONIA - MKD - 2x
1. Ich. Armando Mario Della Quattrocento
2. Ich. Lovely Sonny Kní-York

CHAMPION GEORGIA - 2x
1. Ich. Armando Mario Della Quattrocento
2. Ich. Lovely Sonny Kní-York

CHAMPION MOLDAVIA - 2x
1. Ich. Armando Mario Della Quattrocento
2. Ich. Lovely Sonny Kní-York

CHAMPION BULGARIA - 2x
1. Ich. Armando Mario Della Quattrocento
2. Ich. Lovely Sonny Kní-York

GRAND CHAMPION BULGARIA - 2x
1. Ich. Armando Mario Della Quattrocento
2. Ich. Lovely Sonny Kní-York

BALKAN CHAMPION - 2x
1. Ich. Armando Mario Della Quattrocento
2. Ich. Lovely Sonny Kní-York
3. Ch. Orlando for Tuuli Kní-York

CHAMPION RUSKA - 1x
1. Ch. Pablo Picasso KNÍ-YORK

Club Junior CHAMPION USA - 1x
1. Jch. Unique Beauty Una KNÍ-YORK

Junior CHAMPION USA - 1x
1. Jch. Unique Beauty Una KNÍ-YORK

CHAMPION DÁNSKA - DK - 1x
1. Ch. Victory for HOS KNÍ-YORK

CHAMPION ŠVÉDSKA - SWE - 1x
1. Ch. Victory for HOS KNÍ-YORK

CHAMPION UKRAINA - UA - 2x
1. Ich. Lovely Sonny KNÍ-YORK
2. Ich. House of Softy Orlando

UKU CHAMPION  - UA - 2x
1. Ich. Lovely Sonny KNÍ-YORK
2. Ich. House of Softy Orlando

GRAND CHAMPION UKRAINA - UA - 1x
1. Ich. House of Softy Orlando

VETERAN CHAMPION UKRAINA - UA - 1x
1. Ich. Lovely Sonny KNÍ-YORK

!!! CELKEM 405 CHAMPIONÁTŮ - 29 zemí / countries 

z toho 116 JUNIORCHAMPIONÁTŮ !!!

  

TOP WHEATENI - MULTICHAMPIONI KRÁSY KNÍ-YORK - 23 wheatens

1.  ICH. Lovely Sonny KNÍ-YORK - 42x

2.   ICH. Armando Mario Della QUATTROCENTO - 40x

3.  ICH. HOUSE OF SOFTY Orlando - 30x

4.   ICH. Elisabeth Taylor KNÍ-YORK  - 23x

5.   ICH. Barbara Bush KNÍ-YORK - 21x

6. ICH. U Wish Irish Oudrey  KNÍ-YORK - 19x

7.   ICh. Bon Aquarel Zorro - 17x

8.  ICH. Nice Monique KNÍ-YORK - 16x

9.  ICH. Kiss Me Keissy KNÍ-YORK - 16x

10.   ICH. Antoanett Queen WH. DARLING - 13x

11. ICH. Daymonn Soft KNÍ-YORK    - 11x

12. ICH. Petitte Patricia KNÍ-YORK -11x 

13.   ICH. Valentino VIP  KNÍ-YORK - 10 x

14. ICH. Falkon Soft KNÍ-YORK - 9x 

      15. ICH. Possible Rosalie KNÍ-YORK - 8x

16. ICH. New Star Nessy KNÍ-YORK - 8x   

17. ICH. Diana Ross KNÍ-YORK - 6x 

     
18. ICH. Ferarri Soft KNÍ-YORK - 5x

19. ICH. Omar Wheaten Vom WOLFSHORST - 5x

20. ICH. Adriennka Soft KNÍ-YORK - 5x

21. ICH. Kenny Kenvelo KNÍ-YORK - 5x

22.  ICH. Quality Quatro  KNÍ-YORK - 5x 

23. ICH. Eiminnka Soft KNÍ-YORK - 4x          
    

       
   

 


Doplněno: 28.08.2017

 


zpět

nahoru
Přejete si?
« Zpět do rubrikyTisknout
Kontakt:
Mgr. Petra Šubertová
Mánesova 23
702 00 Mor. Ostrava
+420 774 867 890
kni-york@kni-york.cz
© 2004-6 KNÍ-YORK F.C.I. - Všechna práva vyhrazena - Poslední aktualizace: 2019-04-15 00:49:55 - admin - Made by ReHANEK